S108武汉段府河大桥照明及电子监控工程施工招标工程量清单下载通知
来源: 点击数:144次 更新时间:2019/4/5

S108武汉段府河大桥照明及电子监控工程施工

招标工程量清单下载通知   请各投标人报名并购买招标文件后,自行下载S108武汉段府河大桥照明及电子监控工程施工招标工程量清单。


招标工程量清单4.05.xls


                                                                                                               招标人:武汉市东西湖区交通运输局

招标代理:华杰工程咨询有限公司

201945